B 92 – Poslovne Vesti

Rubrika “Biz” na sajtu .net ima za cilj da pruži čitaocima relevantne informacije o domaćoj i globalnoj ekonomiji, finansijama, preduzetništvu, investicijama i drugim aspektima poslovnog sveta. Ova rubrika je posebno namenjena preduzetnicima, poslovnim profesionalcima, investitorima i svima zainteresovanim za poslovne teme.

U okviru rubrike “Biz”, čitaoci mogu pronaći vesti o najnovijim ekonomskim kretanjima, poslovnim događajima, tržišnim trendovima, finansijskim rezultatima kompanija, intervjuima sa poslovnim liderima, analizama ekonomskih indikatora, savetima za vođenje biznisa i još mnogo toga. Ova rubrika pruža sveobuhvatan uvid u aktuelnosti iz sveta biznisa i ekonomije.

– Internet, Radio i TV stanica – najnovije vesti iz Srbije i sveta

RSS Error: DOMDocument not found, unable to use locator