Informer – Dnevne novine – Najnovije Vesti

– Nezavisne

Dnevni list , skraćeno Informer, su dnevne novine koje izlaze u Beogradu od 2012. godine. U roku od nekoliko meseci je dosegao rekordan rast tiraža.