Televizija Happy – Najnovije Vesti

– Najnovije Vesti –

Nacionalna Televizija Happy srpski je terestrijalni televizijski kanal. Sedište se nalazi na adresi Aleksandra Dubčeka 14, Beograd. Preduzeće je osnovano 1994. godine.