Browsing Tag

Trenutna temperatura

Trenutna temperatura

Trenutna temperatura je merenje termalne energije ili toplote koja se nalazi u okolini u određenom trenutku. Ovaj pojam se najčešće koristi za opisivanje temperature vazduha, ali se može odnositi i na temperaturu vode, tela ili bilo kojeg drugog objekta. Važno je napomenuti da se temperatura